LIDSKÉ POTŘEBY


  • Málo známé je, že Maslow definoval navíc další dvě (2) úrovně potřeb:
  1. poznávání / porozumění (schopnost komunikace ve skupině)
  2. estetické prožitky (radost z nových věcí)

  • Celkově Maslow všechny lidské potřeby člení na:
  1. potřeby "nedostatkové" (od fyziologických až po potřebu uznání)
  2. potřeby "růstové" (od potřeby seberealizace až po potřeby estetické)