3/ OSOBNOST ZÁKAZNÍKA

Dle délky rozhodovacího procesu o nákupu [PRODUKTU] (uspokojení potřeb), existuje deset (10) druhů zákazníků:


1/ Krátkodobý zákazník

  • v prodeji znamená tento typ okamžitý příjem(ví, co chce, pokud jeho představu umíme naplnit, nakoupí u nás a pokud bude spokojený, vrátí se)

2/ Střednědobý zákazník

  • ten je představován např. menší SBU, která sestává z několika úrovní řízení a více lidí, jež o koupi rozhodují
  • jedná se o malou organizaci, schvalovací proces je krátký,  s takovými zákazníky se obvykle jedná vícekrát (pokud firma nakupuje služební vozy, jedná se o jednotlivé kusy, ale i tak je ekonomicky přínosné, aby jí z nákupu plynuly výhody a měla zájem koupit další vozy)