MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


Zásadní nedostatky[MARKETINGOVÉ] komunikaci:


  1. nepozornost / nezájem (zákazník nemá zájem o nabízený [PRODUKT])
  2. citové předsudky (zahájení diskuze s predikcí jejího nepříznivého vývoje)
  3. rozpor ve verbálním / non-verbálním projevu (úsměv při reklamaci [PRODUKTU])

Při nedodržování zásad řádného způsobu [MARKETINGOVÉ] komunikace dojde velmi pravděpodobně k neúspěšné realizaci prodeje.