MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


  • v [MARKETINGU] může mít komunikace osobní / neosobní formu
  • charakter NEOSOBNÍ masové komunikace (neosobní komunikační kanál) má především reklama /  podpora prodeje / public relations, zatímco o OSOBNÍ komunikaci (osobní komunikační kanál) se naopak opírají osobní prodej / telemarketing
  • podpůrný komunikační kanál se skládá z prodejců (zástupců) firmy, kteří kontaktují kupující na cílovém trhu
  • odborný komunikační kanál představují nezávislí experti, kteří činí prohlášení pro cílové kupující
  • sociální komunikační kanály tvoří sousedé / přátelé / členové rodiny / příbuzní