4/ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

[DEFINICE] cíle marketingové komunikace

  • cílem je zvyšování míry informovanosti spotřebitelů o nabídce [PRODUKTŮ]služeb
  • reprezentuje osobní / neosobní formu
  • charakter neosobní masové komunikace má především reklama / podpora prodeje / public relations
  • o osobní komunikaci se naopak opírají osobní prodej / telemarketing

Úlohy nástrojů [MARKETINGOVÉ] komunikace:

  1. vyvolání zájmufirmu / SBU a její produkci (guerilla [MARKETING])
  2. udržení stávajících zákazníků (podpora prodeje)
  3. ovlivnění jejich nákupního chování (slevy)
  4. získání nových zákazníků (reklama)