Typy klientů a způsob jednání s nimi

10/ Hrubý zákazník

  • klient je obtížen spoustou osobních / obchodních problémů, které rád přesouvá na třetí osoby
  • hrubiánství má většinou dočasné trvání

Příklad

Dobrý obchodník vlídně / rozhodně, odkáže hrubiána do patřičných mezí, ale nesníží se k jeho argumentům. Zároveň zachovává klid / vyčkává / neztrácí však sebejistotu.

Obchodník v žádném případě nijak netlačí, nýbrž se snaží zákazníka obrátit vlídností.

případě pivovaru Potštejn by se tato taktika dala aplikovat ve chvíli, kdy by se zákazník choval nepatřičně, pak by bylo vhodné uklidnit ho přátelsky pomocí nabídky zákusku.

pivovarclock.cz