MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

  • v současnosti se spotřebitelé stávají stále náročnějšími na užitnou hodnotu [PRODUKTŮ] / jejich inovaci / kvalitu / doplňující služby / design, případně další hlediska ochrany zdraví / životního prostředí
  • kromě toho dochází ke změnám v životního stylu, především se zvyšujícím se podílem volného času / s jeho využíváním pro nejrůznější zájmové aktivity
  • komunikační strategie firmy je ovlivňována následujícími čtyřmi (4) faktory:
  1. Charakter [PRODUKTU] (zda se jedná o elektroniku, nábytek, květiny)
  2. Fáze životního cyklu [PRODUKTU] (kde se nachází na grafu vývoje [PRODUKTU])
  3. Cílová skupina (kdo bude [PRODUKT] kupovat)
  4. Disponibilní zdroje (jaké prostředky je možné na [PRODUKT] využít)