PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / OBSAH

Nákupní chování / [MARKETINGOVÁ] komunikace

Obsah prezentace

1/ LIDSKÝ ČINITEL V MARKETINGU

2/ NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ

3/ OSOBNOST ZÁKAZNÍKA

4/ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / ÚVOD

Úvod

  Komplexní schéma marketingových vztahů
 • Nákupní chování SBU / jednotlivců specifické rysy.
 • Z tohoto důvodu je pozornost věnována lidskému činitelibez něhož by samotná směna nemohla existovat.
 • Znalost potřebimpulsů vedoucích k nákupu komodit / služeb je pro [MARKETING] stěžejní.
PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 01

1/ LIDSKÝ ČINITEL V MARKETINGU


[DEFINICE] lidských potřeb

 • nezbytné faktory, které podporují biologii lidského těla a lidské podmínky (jídlo / oblečení / úkryt / společenská příslušnost)
 • lidské potřeby jsou různorodé, jejich spektrum přechází od potřeb základních (fyziologických), přes potřeby sociální (lidské), k potřebám společenským (nadstavbovým)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 02

PYRAMIDA LIDSKÝCH POTŘEB ABRAHAMA MASLOWA


Maslowova pyramida potřeb

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 03

LIDSKÉ POTŘEBY


Základní lidské potřeby:


 1. Fyziologické (hlad / žízeň)
 2. Jistoty a bezpečí (ochrana / bezpečí)
 3. Společenské (pocit sounáležitosti / láska)
 4. Uznání a ocenění (sebeúcta / uznání / status)
 5. Seberealizace (rozvoj osobnosti)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 04

LIDSKÉ POTŘEBYPREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 05

LIDSKÉ POTŘEBY


 1. poznávání / porozumění (schopnost komunikace ve skupině)
 2. estetické prožitky (radost z nových věcí)

 1. potřeby "nedostatkové" (od fyziologických až po potřebu uznání)
 2. potřeby "růstové" (od potřeby seberealizace až po potřeby estetické)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 06

LIDSKÉ POTŘEBY

Kultura

 • soubor základních hodnot / vnímání společnosti / přáníchování, které jedinec přejímá od rodiny / dalších společenských institucí

Přesvědčení

 • získané vědomosti o určité skutečnosti / věci, které člověk nabyl v rámci svého života / přijal je za své, s ohledem na svoji výchovu

Příklad

U zákazníka pivovaru Potštejn se bude přesvědčení projevovat zásadním odmítáním konzumace alkoholu / pitím pouze nealkoholického piva.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 07

LIDSKÉ POTŘEBY

Postoj

 • vyjadřuje konzistentní pozitivní / negativní hodnocení a názory na určitou skutečnost věc / [PRODUKT]

Příklad

U zákazníka pivovaru Potštejn se bude postoj projevovat konzumací výhradně jedné (1) značky piva.

Uspokojení lidských potřeb lze aplikovat i na pivovar Potštejn, který svým podnikáním uspokojuje:

 1. potřeby fyziologické (pivo, zákusky k pivu) 
 2. potřeby společenské (setkání přátel u piva)

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 08

2/ NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ

Grafické znázornění nákupního rozhodování spotřebitele

Rozhodování spotřebitelů probíhá v určité pevně dané posloupnosti aktivit, která bývá označována jako nákupní rozhodovací proces spotřebitele.

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 09

NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ


Typy nákupního chování / řešení problémů:


 1. Automatické / rutinní
  • ve většině běžných / každodenních situací se zákazníci při nákupu nerozhodují
  • jednají automaticky (rutinně) / vycházejí ze svých zkušeností / mají zafixovaný svůj typ [PRODUKTU]
  • (koupě základních potravin / předmětů každodenní potřeby)

 2. Řešení omezeného problému
  • spotřebitel narazí na [PRODUKT], který typově zná (užitné vlastnosti), o druhu [PRODUKTU] nemá dostatek informací.
  • (koupě elektroniky / vybavení domácnosti / zájezdu na dovolenou)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 10

NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ


 1. Řešení složitého problému

  • zákazník chce uspokojit některou ze svých zásadních (životních) potřeb (Maslow) (koupě pozemku / domu, velká hypotéka)
  • pro správné rozhodnutí je třeba množství informací  vyhodnotit buď samostatně / za pomoci jiných lidí (přátel, odborníků)
  • hovoří se o tzv. rolích, tj. o různých typech činnosti, které se při nákupním chování / rozhodování vyskytují:
 1. iniciátor (začne dotazování)
 2. poradce (dává radu jako reakci na dotaz)
 3. investor (investuje do výsledku rozhodnutí)
 4. nákupčí (realizátor)
 5. konečný uživatel (užívá konečný [PRODUKT] rozhodnutí)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 11

NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ

Příklad

Pivovar Potštejn může zefektivnit výrobu / prodej piva zakoupením modernějších technologií pro vaření. Pivovar by navíc mohl kontinuálně rozšiřovat počet svých provozoven, což si vyžádá zefektivňování / modernizování technické infrastruktury.

pivovarclock.cz

Příklad

Pivovar Potštejn, prodejce piva, má specializované nákupní oddělení.

Nákupčí jsou odborníky v oblasti alkoholických nápojů. To v praxi znamená, že znají potřeby pivovaru / zákazníků. Každý z nich je odpovědný za určitý okruh zboží, a to s maximální znalostí surovin / detailů zpracování / trendů / celosvětových obchodních kontaktůvýrobci / dodavateli.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 12

NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ


Příklad

Pivovar Potštejn by mohl uskutečnit průzkum, kterým by odhalil, že pro Čechy je důležitá nejen cena, zároveň věnují pozornostkvalitě [PRODUKTŮ].

Při tvorbě ceny a její následné úpravě musí mít pivovar vždy na pamětikvalitu a žádným způsobem ji nezanedbávat.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 13

3/ OSOBNOST ZÁKAZNÍKA

Dle délky rozhodovacího procesu o nákupu [PRODUKTU] (uspokojení potřeb), existuje deset (10) druhů zákazníků:


1/ Krátkodobý zákazník

2/ Střednědobý zákazník

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 14

OSOBNOST ZÁKAZNÍKA


3/ Dlouhodobý zákazník


Příklad

V případě enormního růstu pivovaru Potštejn bude muset tento pivovar přemýšletpřenesení správy svých nemovitostí do rukou třetích společností. Například najmout firmy na úklid, provozúdržbu.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 15

OSOBNOST ZÁKAZNÍKA

Typy klientů a způsob jednání s nimi


4/ Zvídavý zákazník


Příklad

Dobrý obchodník vyvolá v takovém zákazníkovi pocit, že narazil na něco mimořádného. Vyzdvihne třeba jedinečnost [PRODUKTU] nebo určitý detail a vysvětlí jeho prospěšnost.

Stupňuje přitom nadšení a zjišťuje účinek otázkami typu "Přesvědčilo vás to? Znáte snad nějaký lepší [PRODUKT]?" S takovým přístupem se často setkáte napříkladreprezentantů pivovaru Potštejn.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 16

OSOBNOST ZÁKAZNÍKA

Typy klientů a způsob jednání s nimi


5/ Lhostejný zákazník


Příklad

Pomáhá stručný výčet předností [PRODUKTU]. Je zapotřebí zas / znovu vzbuzovat klientovu zvědavost, aby se nakonec začal silně zajímatnabízený [PRODUKT].

Je třeba dávat pozor na přesnost předávaných informací, jinak klient zájem ztratí definitivně a obchod se nezdaří.

případě pivovaru Potštejn by se prodávající omezil na stručný popis chuti / výroby / důvodů, proč si dát pivo zrovna v pivovaru Potštejn.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 17

OSOBNOST ZÁKAZNÍKA

Typy klientů a způsob jednání s nimi


6/ Odmítavý zákazník


Příklad

Takový klient nedokáže odolat žádné dobré nabídce. Obchodník proto přenese na klienta silnou dávku nadšení.

Nakonec se vytasí s velmi výhodnou podmínkou, která platí samozřejmě jen a jen pro dotyčného zákazníka.

V případě pivovaru Potštejn by došlo k předvedení obecného druhu piva, a poté by bylo zacíleno na přednosti z hlediska složení / servírování / chuti s tím, že pokud si zákazník objedná 2 piva, dostane exkluzivně další zdarma.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 18

OSOBNOST ZÁKAZNÍKA

Typy klientů a způsob jednání s nimi

7/ Bojácný zákazník

Příklad

Prodejce se v žádném případě nesmí pokoušet proniknout do klientovy soukromé sféry.

Je také dobré zachovat klientovu důvěru a pokud tušíme, že by se dal zlákat k neuváženým nákupům, nesmíme toho zneužít. Současně je vhodné u něj vzbudit jistotu, že u nás koupí, jen to, co opravdu chce a nebude toho později litovat.

V případě pivovaru Potštejn bude nutné zajistit, aby klient dostal pivo za takovou cenu, že nebude mít možnost najít v dané lokalitě levnějšílepší alternativu.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 19

Typy klientů a způsob jednání s nimi

8/ Zákazník, který ví všechno nejlépe

Příklad

Dobrý obchodník bude klientovi stále zdvořile přitakávat / tvářit se, jako by se od něho přiučoval něčemu novému. Tím dovede zákazníkatomu, aby sám mluvil o [PRODUKTU]. Zároveň se přitom tváří, jako by se dozvídal novinky. Klient si sám svým poučováním připraví past, do které ho prodejce postrčí přímou otázkou: "Když náš [PRODUKT] tak dobře znáte, co nám ještě brání, abychom uzavřeli obchod?"

V případě pivovaru Potštejn by probíhal rozhovor na přátelské bázi, jehož vyvrcholením by byla otázka ohledně toho, zda klient nechce ochutnat pivo z nové exotické řady za zvýhodněnou cenu.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 20

Typy klientů a způsob jednání s nimi

9/ Dobromyslný zákazník

Příklad

Dobrý obchodník dává najevo profesionalitukompetenci / staví prezentaci [PRODUKTU] na logice /  nesnaží se působit přehnaně nadšeně ani nenaléhá.

Tento klient nicméně vyžaduje, aby mu obchodník během rozhovoru tu a tam projevil uznání a zadostiučinění za to, že si ze všech prodejců vybral právě jeho. Tento klient bude prodejce ochotně doporučovat / stane se nositelem pozitivní reklamy.

pivovaru Potštejn by se tato taktika projevila rozebíráním odborných vlastností piva, jako jsou specifika jeho výroby / chemické úpravy a závěrečným poděkováním ohledně návštěvy pivovaru.

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 21

Typy klientů a způsob jednání s nimi

10/ Hrubý zákazník

Příklad

Dobrý obchodník vlídně / rozhodně, odkáže hrubiána do patřičných mezí, ale nesníží se k jeho argumentům. Zároveň zachovává klid / vyčkává / neztrácí však sebejistotu.

Obchodník v žádném případě nijak netlačí, nýbrž se snaží zákazníka obrátit vlídností.

případě pivovaru Potštejn by se tato taktika dala aplikovat ve chvíli, kdy by se zákazník choval nepatřičně, pak by bylo vhodné uklidnit ho přátelsky pomocí nabídky zákusku.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 22

TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKA

Sociologové v ČR v rámci velkého výzkumu pro Český rozhlas rozdělili českou společnost do šesti (6) společenských tříd.

Dle sociologického modelu existuje:

 1. Zajištěná střední třída – 22 %
 2. Nastupující kosmopolitní třída – 12 %
 3. Tradiční pracující třída – 14 %
 4. Třída místních vazeb12 %
 5. Ohrožená třída – 22 %
 6. Strádající třída – 18 %

Více informací k jednotlivým třídám, viz: Sociologické třídy.

Kalkulačka: Do které společenské třídy patříte?

Pomocí níže uvedeného odkazu si můžete vyplnit dotazník, který Vám na základě dvaceti šesti (26) otázek přiřadí společenskou třídu, do které patříte. Online kalkulačka

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 23

4/ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

[DEFINICE] cíle marketingové komunikace

 • cílem je zvyšování míry informovanosti spotřebitelů o nabídce [PRODUKTŮ]služeb
 • reprezentuje osobní / neosobní formu
 • charakter neosobní masové komunikace má především reklama / podpora prodeje / public relations
 • o osobní komunikaci se naopak opírají osobní prodej / telemarketing

Úlohy nástrojů [MARKETINGOVÉ] komunikace:

 1. vyvolání zájmufirmu / SBU a její produkci (guerilla [MARKETING])
 2. udržení stávajících zákazníků (podpora prodeje)
 3. ovlivnění jejich nákupního chování (slevy)
 4. získání nových zákazníků (reklama)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 24

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

 1. Charakter [PRODUKTU] (zda se jedná o elektroniku, nábytek, květiny)
 2. Fáze životního cyklu [PRODUKTU] (kde se nachází na grafu vývoje [PRODUKTU])
 3. Cílová skupina (kdo bude [PRODUKT] kupovat)
 4. Disponibilní zdroje (jaké prostředky je možné na [PRODUKT] využít)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 25

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


 1. o komunikaci primární, jejím smyslem je především s obchodními partnery (zákazníky) komunikovat, něco jim sdělovat
 2. jak o přímé, tak nepřímé stimulování – některé nástroje [MARKETINGOVÉ] komunikace jsou použitelné pro přímou podporu prodeje určitého [PRODUKTU], zatímco jiné sloužínepřímé stimulaci, při níž lze dosáhnout vytčených cílů firmy
PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 26

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


 1. zvýraznit některé objektivně existující vlastnosti [PRODUKTU] a ty postavit do "zvláštního světla" (vytvořit pro ně specifický image)
 2. zapůsobit na zákazníky a přimět je k tomu, aby [PRODUKT] přijali
 3. upevňovat dlouhodobě trvalé vztahy se zákazníky / veřejností
PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 27

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


Příklad

S ohledem na vývoj / životní styl společnosti se změnyživotním stylu promítají i do [MARKETINGOVÉHO] prostředí, což ovlivní i pivovar Potštejn.

Zákazník pivovaru bude v současné době požadovat mnohem větší užitnou hodnotu piva za rozumnou cenu, je proto nutné dbát na maximální kvalitu při vaření piva.

Maximální kvalita piva pivovaru Potštejn zajistí exkluzivní smlouvyodběrateli, protože informace o kvalitních [PRODUKTECH] se v soudobé společnosti šíří mnohem rychleji, než tomu bylo dříve.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 28

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 29

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


A/ OBCHODNÍ JEDNÁNÍ


Obchodní jednání má vždy jasně stanovenou:

 1. věcnou stránku (faktor, o kterém se bude diskutovat)
 2. společenskou stránku (společenské chování v diskuzi)

Aby vše proběhlo zdárně, je důležité správně zvolit:

 1. místo jednání (neutrální půda / domácí půda)
 2. dobu jednání (ráno / odpoledne / večer)
 3. jednající osoby (zástupci společností)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 30

B/ SPOLEČENSKÁ AKCE

Společenská akce je důležitou součástí [MARKETINGOVÉ] komunikace. Může mít diferencovanou podobu podle toho:

 1. kým je pořádána (vedením pivovaru / charitativní organizaci)
 2. za jakým účelem je pořádána (představení nového druhu piva / finanční podpora charity)

Nejčastější společenské akce:

 1. pracovní snídaně / oběd jednání odehrávající se na pracovišti / v restauraci (diskuze majitelů pivovaru o uvedení nové značky piva)
 2. číše vína účastní se větší skupina osob v době „před obědem“ a koná se v případě podpisu důležitých smluv (manažer pivovaru podepisuje exkluzivní smlouvu s dodavatelem)
 3. recepce akce, konající se ve večerních hodinách, kdy účast je zásadně podmíněna pozvánkou (ředitel pivovaru organizuje setkání členů z vyššího managementu)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 31

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Další součástí [MARKETINGOVÉ] komunikace je komunikace se zákazníky / obchodními partnery.

První dojem

 • integrace dostupných informacíneznámém člověku do koherentního (souvislého) celku; snadno vzniká, ale obtížně se mění

[MARKETINGOVÉ] komunikaci je první dojem klíčovým faktorem, protože na základě toho, jaký si udělá zákazník názor na společnost, probíhá i jeho následující nákupní chování.

Příklad

V případě pivovaru Potštejn je umění tvorby prvního dojmu naprosto klíčovou záležitostí, protože u zákazníků, kteří konzumují pivo, hraje pověst pivovaru pravděpodobně nejdůležitější roli, když se rozhodují, jakou pivnici navštíví.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 32

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


Při [MARKETINGOVÉ] komunikaci musí prodejce brát v potaz i psychologickou stránku věci.


Je vhodné dbát na řeč těla, což zahrnuje způsob, jak:

 1. sedíme (rovná záda)
 2. stojíme (vzpřímený postoj)
 3. gestikulujeme (pohyby rukou / mimická činnost v obličeji) 

Prodejce sleduje, zda se klient přizpůsobí řeči jeho těla. Pokud se klient přizpůsobí, je zřejmé, že souhlasíprodejcovými názory.

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 33

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


Zásadní nedostatky[MARKETINGOVÉ] komunikaci:


 1. nepozornost / nezájem (zákazník nemá zájem o nabízený [PRODUKT])
 2. citové předsudky (zahájení diskuze s predikcí jejího nepříznivého vývoje)
 3. rozpor ve verbálním / non-verbálním projevu (úsměv při reklamaci [PRODUKTU])

Při nedodržování zásad řádného způsobu [MARKETINGOVÉ] komunikace dojde velmi pravděpodobně k neúspěšné realizaci prodeje.

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 34

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


Komunikace

Proces oboustranného přijímaní / sdělování informací + následné argumentace na sdělení protistrany.

V případě [MARKETINGU] se jedná o ideální situaci, kdy zákazník projevuje svůj zájem[PRODUKT] / pomocí argumentů se o něm snaží dozvědět potřebné informace.


Naslouchání

Jedna ze stran sděluje informace / druhá strana informace pouze přijímá bez zpětné vazby.

V případě [MARKETINGU] se jedná o zcela nevhodný způsob sdělování informací, protože prodejce neví, jaký má zákazník postoj vůči nabízenému [PRODUKTU].

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 35

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


V případě [MARKETINGOVÉ] komunikace můžeme prodej vnímat jako proces, který se skládá z následujících sekvenčních fází:


 1. úvod zahájení konverzace / uvedení klienta do diskuze
 2. informování informování klienta o možnostech / vlastnostech [PRODUKTU]
 3. argumentace / prezentace logická argumentace o možnostech / vlastnostech [PRODUKTU]
 4. závěr diskuze o cenách [PRODUKTŮ] a samotná realizace prodeje
PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 36

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


[MARKETINGOVÉM] prostředí je zapotřebí důsledně rozlišovat mezi etiketou / etikou včetně dodržování jejich zásad.


Etiketa

 • ucelená pravidla slušnosti / dobrého společenského chování
 • povahově se jedná o zdvořilostní pravidla, jejichž porušení společnost odmítá, ale netrestá je

Etiketa je výsledek zvyků, které se vytvářely / vytvářejí v rámci různých společenství (segmentů).

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 37

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


Příklad

Etiketa v případě pivovaru Potštejn bude zahrnovat zvyky dobrého chování v rámci pivnice: 

 1. pozdrav 
 2. slušné objednání piva
 3. přiměřenou hlučnost v pozdějších hodinách 
 4. slušné rozloučení 

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 38

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


Etika

 • filozofická disciplína, která zkoumá morálku / morálně relevantní jednání a jeho formy.

Etika hodnotí činnost člověka z hlediska jeho jednání. Rozlišuje mezi tím, co je dobré / zlé.


Příklad

Etika by se v případě pivovaru Potštejn projevovala spíše z iniciativy vyššího managementu, kdy by si odpovědný zaměstnanec vyhledal obecně uznávaná pravidla společenského chováníliteratuře / internetu / následně je vyvěsil do místnosti, kde se konzumuje pivo.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 05 / 39

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

V oblasti podnikání existují situace, kdy se mohou objevit etické problémy. Jde zejména o vztahy vůči:

 1. spotřebitelům  (dodržování jakosti / bezpečnosti výroby [PRODUKTŮ])
 2. majitelům / investorům  (pravdivost / přezkoumatelnost údajů, kterými se firma prezentuje)
 3. zaměstnancům (zajištění odpovídajícího pracovní prostředí, spravedlivé mzdy)
 4. obchodním partnerům (dodržování platebních závazků)
 5. státu (placení daní, vedení účetnictví, dodržování legislativy)
 6. konkurenci (dodržování pravidel poctivé soutěže, legitimní prostředky v konkurenčním boji)
 7. životnímu prostředí (minimalizace odpadu z výroby)
 8. společnosti (podpora pomocí sponzorských darů)

2024-07-12 22:59:23 / konec výpisu prezentace