MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


A/ OBCHODNÍ JEDNÁNÍ


Obchodní jednání má vždy jasně stanovenou:

  1. věcnou stránku (faktor, o kterém se bude diskutovat)
  2. společenskou stránku (společenské chování v diskuzi)

Aby vše proběhlo zdárně, je důležité správně zvolit:

  1. místo jednání (neutrální půda / domácí půda)
  2. dobu jednání (ráno / odpoledne / večer)
  3. jednající osoby (zástupci společností)