B/ SPOLEČENSKÁ AKCE

Společenská akce je důležitou součástí [MARKETINGOVÉ] komunikace. Může mít diferencovanou podobu podle toho:

  1. kým je pořádána (vedením pivovaru / charitativní organizaci)
  2. za jakým účelem je pořádána (představení nového druhu piva / finanční podpora charity)

Nejčastější společenské akce:

  1. pracovní snídaně / oběd jednání odehrávající se na pracovišti / v restauraci (diskuze majitelů pivovaru o uvedení nové značky piva)
  2. číše vína účastní se větší skupina osob v době „před obědem“ a koná se v případě podpisu důležitých smluv (manažer pivovaru podepisuje exkluzivní smlouvu s dodavatelem)
  3. recepce akce, konající se ve večerních hodinách, kdy účast je zásadně podmíněna pozvánkou (ředitel pivovaru organizuje setkání členů z vyššího managementu)