LIDSKÉ POTŘEBY


Základní lidské potřeby:


  1. Fyziologické (hlad / žízeň)
  2. Jistoty a bezpečí (ochrana / bezpečí)
  3. Společenské (pocit sounáležitosti / láska)
  4. Uznání a ocenění (sebeúcta / uznání / status)
  5. Seberealizace (rozvoj osobnosti)