MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


[MARKETINGOVÉM] prostředí je zapotřebí důsledně rozlišovat mezi etiketou / etikou včetně dodržování jejich zásad.


Etiketa

  • ucelená pravidla slušnosti / dobrého společenského chování
  • povahově se jedná o zdvořilostní pravidla, jejichž porušení společnost odmítá, ale netrestá je

Etiketa je výsledek zvyků, které se vytvářely / vytvářejí v rámci různých společenství (segmentů).