MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


  • I když je cílem [MARKETINGOVÉ] komunikace především zvyšování míry informovanosti spotřebitelů o nabídce SBU, jsou její úkoly podstatně širší, neboť umožňuje:
  1. zvýraznit některé objektivně existující vlastnosti [PRODUKTU] a ty postavit do "zvláštního světla" (vytvořit pro ně specifický image)
  2. zapůsobit na zákazníky a přimět je k tomu, aby [PRODUKT] přijali
  3. upevňovat dlouhodobě trvalé vztahy se zákazníky / veřejností
  • v ostrém konkurenčním prostředí se firma nemůže spoléhat pouze na reklamu, musí se snažit získat si i důvěru veřejnosti