OSOBNOST ZÁKAZNÍKA

Typy klientů a způsob jednání s nimi


4/ Zvídavý zákazník

  • rád se nechá informovat o [PRODUKTU]trpělivě naslouchá
  • je třeba ho nadchnout zvlášť dynamickou prezentací

Příklad

Dobrý obchodník vyvolá v takovém zákazníkovi pocit, že narazil na něco mimořádného. Vyzdvihne třeba jedinečnost [PRODUKTU] nebo určitý detail a vysvětlí jeho prospěšnost.

Stupňuje přitom nadšení a zjišťuje účinek otázkami typu "Přesvědčilo vás to? Znáte snad nějaký lepší [PRODUKT]?" S takovým přístupem se často setkáte napříkladreprezentantů pivovaru Potštejn.

pivovarclock.cz