LIDSKÉ POTŘEBY


  • po uspokojení jednoho (1) druhu svých potřeb se lidé snaží uspokojit své potřeby nadále
  • základnu pyramidy představují potřeby fyziologické (hlad / žízeň)
  • nad nimi se nacházejí potřeby, související s bezpečností (ochrana / bezpečí)
  • následují potřeby sociální (pocit sounáležitosti / láska) / potřeba uznání (ocenění ostatních / společenské postavení)
  • na úplném vrcholu pyramidy je potřeba seberealizace (rozvoj osobnosti)
  • potřebou se proto rozumí rozpor mezi a/ současnou situací (momentálním stavem) a b/ očekáváním (stavem požadovaným)