MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


  • komunikaci se zákazníky je třeba chápat jako systematický / dlouhodobý proces
  • vybudování pozice spolehlivého dodavatele, který se stará o potřeby / požadavky svých zákazníků / vytvoření dobrého jména (goodwillu)
  • Pro [MARKETINGOVOU] komunikaci je charakteristické, že jde:
  1. o komunikaci primární, jejím smyslem je především s obchodními partnery (zákazníky) komunikovat, něco jim sdělovat
  2. jak o přímé, tak nepřímé stimulování – některé nástroje [MARKETINGOVÉ] komunikace jsou použitelné pro přímou podporu prodeje určitého [PRODUKTU], zatímco jiné sloužínepřímé stimulaci, při níž lze dosáhnout vytčených cílů firmy