Typy klientů a způsob jednání s nimi

8/ Zákazník, který ví všechno nejlépe

  • je buď autoritativní / nestrpí žádný odpor / je okázale blahosklonný
  • téměř bez výjimky jsou to lidé, kteří jsou ve svém oboru vynikajícími odborníky a uznávanými autoritami (soudci, lékaři, inženýři, pedagogové, lidé od reklamy)

Příklad

Dobrý obchodník bude klientovi stále zdvořile přitakávat / tvářit se, jako by se od něho přiučoval něčemu novému. Tím dovede zákazníkatomu, aby sám mluvil o [PRODUKTU]. Zároveň se přitom tváří, jako by se dozvídal novinky. Klient si sám svým poučováním připraví past, do které ho prodejce postrčí přímou otázkou: "Když náš [PRODUKT] tak dobře znáte, co nám ještě brání, abychom uzavřeli obchod?"

V případě pivovaru Potštejn by probíhal rozhovor na přátelské bázi, jehož vyvrcholením by byla otázka ohledně toho, zda klient nechce ochutnat pivo z nové exotické řady za zvýhodněnou cenu.

pivovarclock.cz