NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ


 1. Řešení složitého problému

  • zákazník chce uspokojit některou ze svých zásadních (životních) potřeb (Maslow) (koupě pozemku / domu, velká hypotéka)
  • pro správné rozhodnutí je třeba množství informací  vyhodnotit buď samostatně / za pomoci jiných lidí (přátel, odborníků)
  • hovoří se o tzv. rolích, tj. o různých typech činnosti, které se při nákupním chování / rozhodování vyskytují:
 1. iniciátor (začne dotazování)
 2. poradce (dává radu jako reakci na dotaz)
 3. investor (investuje do výsledku rozhodnutí)
 4. nákupčí (realizátor)
 5. konečný uživatel (užívá konečný [PRODUKT] rozhodnutí)