MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


Etika

  • filozofická disciplína, která zkoumá morálku / morálně relevantní jednání a jeho formy.

Etika hodnotí činnost člověka z hlediska jeho jednání. Rozlišuje mezi tím, co je dobré / zlé.


Příklad

Etika by se v případě pivovaru Potštejn projevovala spíše z iniciativy vyššího managementu, kdy by si odpovědný zaměstnanec vyhledal obecně uznávaná pravidla společenského chováníliteratuře / internetu / následně je vyvěsil do místnosti, kde se konzumuje pivo.

pivovarclock.cz