Typy klientů a způsob jednání s nimi

9/ Dobromyslný zákazník

  • je přístupný / zdvořilý / vstřícný / upřímný / seriózní, protože ví, co chce / potřebuje
  • klade maximální důraz na profesionalitu
  • jakékoli přílišné naléhání ho odpuzuje

Příklad

Dobrý obchodník dává najevo profesionalitukompetenci / staví prezentaci [PRODUKTU] na logice /  nesnaží se působit přehnaně nadšeně ani nenaléhá.

Tento klient nicméně vyžaduje, aby mu obchodník během rozhovoru tu a tam projevil uznání a zadostiučinění za to, že si ze všech prodejců vybral právě jeho. Tento klient bude prodejce ochotně doporučovat / stane se nositelem pozitivní reklamy.

pivovaru Potštejn by se tato taktika projevila rozebíráním odborných vlastností piva, jako jsou specifika jeho výroby / chemické úpravy a závěrečným poděkováním ohledně návštěvy pivovaru.