MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


V případě [MARKETINGOVÉ] komunikace můžeme prodej vnímat jako proces, který se skládá z následujících sekvenčních fází:


  1. úvod zahájení konverzace / uvedení klienta do diskuze
  2. informování informování klienta o možnostech / vlastnostech [PRODUKTU]
  3. argumentace / prezentace logická argumentace o možnostech / vlastnostech [PRODUKTU]
  4. závěr diskuze o cenách [PRODUKTŮ] a samotná realizace prodeje