NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ

Příklad

Pivovar Potštejn může zefektivnit výrobu / prodej piva zakoupením modernějších technologií pro vaření. Pivovar by navíc mohl kontinuálně rozšiřovat počet svých provozoven, což si vyžádá zefektivňování / modernizování technické infrastruktury.

pivovarclock.cz

Příklad

Pivovar Potštejn, prodejce piva, má specializované nákupní oddělení.

Nákupčí jsou odborníky v oblasti alkoholických nápojů. To v praxi znamená, že znají potřeby pivovaru / zákazníků. Každý z nich je odpovědný za určitý okruh zboží, a to s maximální znalostí surovin / detailů zpracování / trendů / celosvětových obchodních kontaktůvýrobci / dodavateli.

pivovarclock.cz