LIDSKÉ POTŘEBY

Kultura

  • soubor základních hodnot / vnímání společnosti / přáníchování, které jedinec přejímá od rodiny / dalších společenských institucí

Přesvědčení

  • získané vědomosti o určité skutečnosti / věci, které člověk nabyl v rámci svého života / přijal je za své, s ohledem na svoji výchovu

Příklad

U zákazníka pivovaru Potštejn se bude přesvědčení projevovat zásadním odmítáním konzumace alkoholu / pitím pouze nealkoholického piva.

pivovarclock.cz