MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


Komunikace

Proces oboustranného přijímaní / sdělování informací + následné argumentace na sdělení protistrany.

V případě [MARKETINGU] se jedná o ideální situaci, kdy zákazník projevuje svůj zájem[PRODUKT] / pomocí argumentů se o něm snaží dozvědět potřebné informace.


Naslouchání

Jedna ze stran sděluje informace / druhá strana informace pouze přijímá bez zpětné vazby.

V případě [MARKETINGU] se jedná o zcela nevhodný způsob sdělování informací, protože prodejce neví, jaký má zákazník postoj vůči nabízenému [PRODUKTU].