Úvod

    Komplexní schéma marketingových vztahů
  • Nákupní chování SBU / jednotlivců specifické rysy.
  • Z tohoto důvodu je pozornost věnována lidskému činitelibez něhož by samotná směna nemohla existovat.
  • Znalost potřebimpulsů vedoucích k nákupu komodit / služeb je pro [MARKETING] stěžejní.