Úvod

Finanční řízení podniku souvisí s třetí (3) přednáškou, týkající se majetkové / kapitálové struktury.

Ve čtvrté (4) přednášce se doplní znalosti o oblasti řízení a/ zásob a b/ peněžních toků, které ovlivňuji platební schopnost podnikatelského subjektu.

Součást finančního řízení tvoří zpracování finanční analýzy, které jsou vhodné pro komplexní zhodnocení ekonomické situace podniku.

Na základě výsledku z finanční analýzy lze posoudit, kdy se podnik blíží bankrotu / předlužení / platební neschopnosti.