3/ AKTIVITA


  • Úspěšnost podniku využívající svá aktiva (majetek).
  • 2 formy:
    • obrátkovost – počet obrátek aktiv za stanovené období
    • doba obratu – počet dní, po které trvá jedna obrátka

Obrat aktiv

= tržby / aktiva celkem

  • Kolikrát se aktiva obrátí za rok.

Obrat dlouhodobého majetku

= tržby / dlouhodobý majetek

  • Měří efektivnost využívání majetku.