A/ KRALICKŮV RYCHLÝ TEST


  • Podle dosažených hodnot za jednotlivé ukazatele se podniku přidělí body.
Ukazatel Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení
1 2 3 4 5
Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní
Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let
Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní