A/ KRALICKŮV RYCHLÝ TEST

Příklad – Kralickův test

Ukazatel Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení Výsledná hodnota Výsledná známka
1 2 3 4 5
Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 30.50% 1
Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 10 let 3
Rentabilita tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 2.50% 4
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 10.70% 3
Výsledná průměrná známka 2.75
  • Nejhorší hodnocení připadá na rentabilitu tržeb.
  • Pro srovnání byl vypočten Kralickův rychlý test i v následujících letech s těmito výsledky:
    • 2016 známka 2,9 / 2017 známka 3,1 / 2018 známka 3,5 / 2019 známka 3,9.
  • Hodnocení / finanční zdraví společnosti se postupně zhoršuje.
  • Výsledná známka je aritmetický průměr dosažených známek.