1/ RENTABILITA

ROE = rentabilita vlastního kapitálu

= čistý zisk / vlastní kapitál

  • Kolik čistého zisku je na 1 korunu investovaného kapitálu akcionářem.

ROS = rentabilita tržeb

= EBIT / (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby z prodeje zboží)

  • Míra zisku, která náleží 1 koruně tržeb.