ALTMANŮV INDEX DŮVĚRYHODNOSTI


VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE HODNOTY Z FAKTORU
Z FAKTOR > 2,99 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci
1,8 < Z FAKTOR  < 2,99 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků
Z FAKTOR  < 1,8 firma je ohrožena vážnými finančními problémy

ALTMANOVO Z´´ SCORE


VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE HODNOTY Z´´ SCORE
Z´´ score > 2,6 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci
1,1 < Z´´score  < 2,6 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků
Z´´ score  < 1,1 firma je ohrožena vážnými finančními problémy