4/ BONITNÍ / BANKROTNÍ MODELY


  • Slouží k rychlému odhadnutí finanční situace podniku,
  • hodnocení bonity firem / předvídání případného bankrotu,
  • příkladem jsou:

      a/ Kralickův rychlý test,
      b/ Altmanův index důvěryhodnosti.

  • Ukazatele se uspořádávají do paralelních / pyramidových soustav.