A/ KRALICKŮV RYCHLÝ TEST


  • Skládá se ze čtyř (4) základních ukazatelů:
    • kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál / celková bilanční suma,
    • doba splácení dluhu s CF = krátkodobé + dlouhodobé závazky / aktuální výše CF,
    • rentabilita tržeb = CF / (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby z prodeje zboží),
    • rentabilita aktiv.