ALTMANOVO Z´´ SCORE


  • Pro rozvojové trhy, mezi které patří i ČR byla vytvořena modifikace základního Altmanova indexu v podobě Z´´ score.

Základní rovnice Z´´score:

Z´´ = 6,56 * čistý pracovní kapitál / aktiva celkem + 3,26 * zadržené zisky / aktiva celkem + 6,72 * EBIT / celková aktiva + 1,05 * účetní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota závazků