3/ AKTIVITA


Doba splatnosti pohledávek

= pohledávky / (tržby/360)

  • Kolik dní je pozdrženo inkaso plateb.

Doba splatnosti krátkodobých závazků

= krátkodobé závazky / (tržby/360)

  • Doba, po kterou zůstávají krátkodobé závazky nezaplaceny.