PLÁNOVÁNÍ LIKVIDITY


  • Informuje o disponibilní hotovosti v budoucnosti.
  • Plánuje na dobu do šesti (6) měsíců s následujícími horizonty plánů:
    • denní stavy – z ranních výpisů,
    • krátkodobý plán1 týden podle vystavených / přijatých faktur (FA),
    • střednědobý plán1 měsíc podle uzavřených smluv,
    • dlouhodobý výhled – maximálně na 6 měsíců dle obchodních plánů. (delší horizont nelze, plán reaguje na aktuální vývoj).