A/ KRALICKŮV RYCHLÝ TEST

Příklad – Kralickův test

AKTIVA PASIVA VZZ
POLOŽKA HODNOTA V TIS. KČ POLOŽKA HODNOTA V TIS. KČ POLOŽKA HODNOTA V TIS. KČ
Aktiva celkem 10,410 Vlastní kapitál 3,175 EAT (čistý zisk) 706
Krátkodobé závazky 7,134 EBIT (zisk před zdaněním / úroky) 1,113
Dlouhodobé závazky 101 Celkové tržby 45,108
  • kvóta vlastního kapitálu = VK / A * 100 = 3 175 / 10 410 * 100 = 30,5 %
  • doba splácení dluhu = KZ + DZ / EAT = 7 134 + 101 / 706 = 10 let
  • rentabilita tržeb = EBIT / T *100 = 1 113 / 45 108 * 100 = 2,5 %
  • rentabilita aktiv = EBIT / A *100 = 1 113 / 10 410 * 100 = 10,7 %
  • Výsledné hodnoty jsou průměrné.