4/ ZADLUŽENOST

Ukazatele zadluženosti

  • Vztah mezi cizími / vlastními zdroji.

Ukazatel věřitelského rizika

= celkové cizí zdroje / celková aktiva

  • Výše, kdy je majetek podniku kryt cizími (vypůjčenými) zdroji.

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv

= vlastní kapitál / aktiva

  • Část podnikových aktiv je financována kapitálem akcionářů.
  • Oba ukazatele se pohybují v intervalu od 0 do 1.