HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI ŘÍZENÍ ZÁSOB


Obrátka zásob

Obrátka zásob

OZ = náklady na prodané zásoby / průměrná výše zásob.

Náklady na prodané zásoby = náklady na prodané výrobky + náklady na prodané zboží + náklady nedokončené výroby + spotřeba materiálu.

  • Kolikrát se zásoby nakoupí / prodají během daného období (roku),
  • čím vyšší je ukazatel OZ, tím podnik a/ rychleji obrací zásoby a b/ aktivněji využívá kapitál vložený do zásob.