4/ ZADLUŽENOST

Ukazatel úrokového krytí

= EBIT / celkový nákladový úrok

  • Kolikrát celkový efekt reprodukce pokryje úrokové platby.
  • Za rozhraní investice / spekulace je považována hodnota 3.