2/ LIKVIDITA


Pohotová likvidita

= oběžná aktiva – zásoby / krátkodobé závazky

  • Vylučujeme nejméně likvidní část oběžných aktiv – zásoby.
  • Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,4 - 1,5.

Hotovostní likvidita

= peněžní prostředky / krátkodobé závazky

  • Prostředky (na účtech / v pokladně / volně obchodovatelné CP / šeky).
  • Doporučená hodnota se pohybuje kolem 0,2.