2/ CASH MANAGEMENT

Cash management

= portfolio nástrojů, umožňuje společnosti a/ efektivně řídit likviditu / cash-flow a b/ optimalizovat nároky na provozní financování.


Cíle řízení likvidity

  • včasná splatnost závazků,
  • eliminace souběhu půjček / finančního majetku (podnik nedrží finanční majetek / nepůjčuje si na běžné úhrady),
  • zůstatky finančního majetku jsou úročeny (volné prostředky přináší úrok),
  • minimalizace nákladů na krátkodobé financování (úroky z úvěrů) / maximalizace výnosů z finančního majetku (úroky z půjček).