HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI ŘÍZENÍ ZÁSOB


Doba obratu zásob (DOZ)

Doba obratu zásob (DOZ)

DOZ = 360 * průměrná výše zásob / náklady na prodané zásoby.

Náklady na prodané zásoby = náklady na prodané výrobky + náklady na prodané zboží + náklady nedokončené výroby + spotřeba materiálu.

  • Za jak dlouho (kolik dní) se průměrně obrátí zásoby,
  • nižší ukazatel DOZ – podnik rychleji obrací zásoby.