1/ RENTABILITA

Rentabilita

= poměřuje výsledky hospodaření s použitými podnikovými zdroji

ROCE = rentabilita investovaného kapitálu

= EBIT / vlastní kapitál + rezervy + dlouhodobé závazky + bankovní úvěry dlouhodobé

  • Jaká výše provozního hospodářského výsledku dosáhl podnik z 1 investované koruny.

ROA = rentabilita aktiv

= EBIT / aktiva

  • Míra zisku na 1 korunu aktiv.