INVESTOVANÝ KAPITÁL

  • Investovaný kapitál = dlouhodobý majetek + oběžná aktiva krátkodobé závazky.
  • Hodnotí schopnost podniku zvětšit investovaný kapitál.

Investovaný kapitál