A/ HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA


  • Základní otázky:
    • O kolik jednotek se změnila položka v čase?
    • O kolik % se změnila jednotka v čase?
  • Uváděna meziročně / za několik období,
  • cílem je změřit pohyby jednotlivých veličin.

Příklad

Náklady na přepravu pasažéru klesly o 10 % mezi rokem 2018 a 2019. Tržby z prodaných zájezdů přes internet meziročně vzrostly o 35 %. V letech 20182019 rostly mzdové náklady průměrně o 12 % ročně.