B/ VERTIKÁLNÍ ANALÝZA


  • Odpovídá na:
    • Z jakých položek se skládá daná skupina?
    • Jaký je podíl položky ve skupině?

  • Lze srovnávat výsledky z několika časových období / se srovnatelnými podniky / konkurencí,
  • cílem je zjistit, podíl majetkových položek na celkové bilanční sumě (=aktiva).

Příklad

Mzdové náklady tvoří a/ 60 % nákladů osobních b/ 40 % nákladů celkových. Dlouhodobý majetek podniku tvoří 60 % budova s pozemkem a 40 % vybavení prodejen.