C/ POMĚROVÉ UKAZATELE


  • Reprezentují bloky ukazatelů:
    1. rentability,
    2. likvidity,
    3. aktivity,
    4. zadluženosti.
  • Ukazatele se uspořádávají do paralelních / pyramidových soustav.