METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB


Just-in-Time

  • Vede k minimalizaci zásob,
  • cíl = nulový objem zásob,
  • podstata = odebírající článek dostává položky zásob od dodavatele v okamžiku potřebnosti,
  • při správné / dokonalé aplikaci není nutná tvorba zásob, dodávající / odebírající článek,
  • možné překážky (nekvalitní součástky / nespolehlivost dopravy / poruchy v zásobovacím řetězci).