1/ ŘÍZENÍ ZÁSOB


Podnik udržuje zásoby skupin majetku:


  • materiál (dřevo / kov / kancelářské potřeby),
  • nedokončená výroba a polotovary (dřevo v procesu sušení),
  • produkty (kytara / letadlo / automobil / tiskárna / notebook),
  • zboží (reklamní předměty / tonery).