Úvod

ZMNG II bude pojat jako ucelený pohled na klíčové manažerské činnosti,
tj. rozhodování a plánování / organizování / vedení lidí a motivaci / kontrolu.

Zmíněna budou základní hlediska / podstata / význam / smysl pro manažerské řízení.

Cílem ZMNG II je
a/ navázat na získané znalosti z předchozího semestru a
b/ nabídnout ucelené informace o všech manažerských funkcích s důrazem na plánování / organizování.

Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).